f g+ Zalo
0932559293

Bồn nước nhựa

Bồn nhựa Sơn Hà 300L ngang

Giá: 1,100,000đ Giá Cũ: 1,320,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 300L đứng

Giá: 920,000đ Giá Cũ: 1,120,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 500L đứng

Giá: 1,250,000đ Giá Cũ: 1,650,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 500L ngang

Giá: 1,450,000đ Giá Cũ: 1,850,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 700L đứng

Giá: 1,490,000đ Giá Cũ: 2,050,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 700L ngang

Giá: 1,850,000đ Giá Cũ: 2,400,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 1000L đứng

Giá: 1,900,000đ Giá Cũ: 2,700,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 1000L ngang

Giá: 2,500,000đ Giá Cũ: 3,300,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 1500L đứng

Giá: 3,050,000đ Giá Cũ: 4,100,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 2000L đứng

Giá: 3,800,000đ Giá Cũ: 5,300,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 3000L đứng

Giá: 5,750,000đ Giá Cũ: 8,050,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 4000L đứng

Giá: 7,400,000đ Giá Cũ: 10,500,000đ

Bồn nhựa Sơn Hà 5000L đứng

Giá: 10,150,000đ Giá Cũ: 14,100,000đ

Bồn nhựa vân đá 300L đứng

Giá: 1,150,000đ Giá Cũ: 1,270,000đ

Bồn nhựa vân đá 500L đứng

Giá: 1,550,000đ Giá Cũ: 1,850,000đ

Bồn nhựa vân đá 700L đứng

Giá: 1,850,000đ Giá Cũ: 2,300,000đ
Hỗ Trợ Trực Tuyến